Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > S³owacja > Wysokie Tatry i S³owacja wschodnia > dom letniskowy no. 4S-009

Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Wysokie Tatry i S³owacja wschodnia

Ulica Emila Janotku 4/8, Pribylina dzielnica Liptovský MikulᚠŽilinský kraj GPS 49°5'34.39"N 19°47'41.98"E map
Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Mój wybór pokaz 42 Zdjêcia

„Ubytovanie sa nachádza na okraji podhorskej obce s výh¾adom na Kriváò“

Dom letniskowy pojemnoœæ: 11 osób

 • 4 sypialnie: 3x 3, 1x 2
 • £azienka: 4
 • Toaleta: 5
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: NE - niedozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: s³owacki, angielski

Mieszkanie Wysokie Tatry i S³owacja wschodnia

Ubytovanie Kohút - Pribylina, Kriváò - Vysoké Tatry. Príjemné Ubytovanie Kohút je situované na okraji podhorskej dedinky Pribylina, priamo pod Kriváòom. Naše ubytovanie je Vám k dispozícii poèas celého roka a disponuje celkovou kapacitou pre 11 osôb. Ak h¾adáte ubytovanie ako rodinka, jednotlivec alebo ako skupina priate¾ov, naše dvere sú Vám otvorené. Prízemie ubytovania je tvorené spoloèenskou miestnosou s výstupom na vonkajšiu terasu. V kruhu najbližších si posedíte za ve¾kým stolom so stolièkami pri praskajúcom dreve z krbu. Využijete tu aj televízor, rádio a rôzne spoloèenské hry. So spoloèenskou miestnosou je prepojená aj kuchyòa so sklokeramickým sporákom, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou a chladnièkou. Situovaná je tu tiež jedna bezbariérová 3-lôžková izba s manželskou a jednolôžkovou poste¾ou ako aj vlastnou kúpe¾òou so sprchovacím kútom a toaletou. Na prízemí je navyše k dispozícii jedna samostatná toaleta. Pre pohodlný spánok a komfort sme pre Vás na poschodí ubytovania pripravili jednu 2-lôžkovú izbu a dve 3-lôžkové izby s balkónmi. Každá z izieb je vybavená televízorom, rýchlovarnou kanvicou a vlastnou kúpe¾òou so sprchovacím kútom a toaletou. V kúpe¾ni jednej 3-lôžkovej izby sa nachádza vaòa. V rámci ubytovania je zabezpeèené bezplatné WiFi pripojenie na internet. Poèas teplých dní si vychutnáte èerstvý vzduch priamo na vonkajšej terase s posedením alebo si oddýchnete na záhradnej hojdaèke. Môžete tu taktiež využi gril a ugrilova si rôzne špeciality. V prípade záujmu Vám ve¾mi radi zapožièiame aj bicykle. Tak príïte zaparkova Vaše autá k Ubytovaniu Kohút, zaruèene strávite peknú dovolenku v súkromí. Výborná dostupnos do Vysokých, Nízkych a Západných Tatier poskytuje možnosti pre turistické prechádzky aj vysokohorské túry. Históriu a kultúru Slovákov z Liptova Vám odporúèame spozna v miestnom Múzeu liptovskej dediny. Vᚠpobyt si môžete spríjemni návštevou jaskýò v Demänovskej doline, Važeckej a Stanišovskej jaskyni v Liptovskom Jáne. Osvieženie Vám poskytne návšteva SPA Grand Hotela Permon, termálneho kúpaliska Termal Raj Liptovský Ján, priehrady Liptovská Mara, Aquaparku Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši, prípadne Thermal Parku Gino Paradise Bešeòová. Lyžiari sa potešia upraveným svahom a bežeckým tratiam blízkych lyžiarskych stredísk (Ski Podbanské, Ski centrum Opalisko - Závažná Poruba a Štrbské Pleso). Tešíme sa na Vašu návštevu!

Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom
Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom. Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom

Cennik mieszkanie Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI Osoba / doba 9 Eur 1 1 9 - 13 EUR Osoba / noc
Sezon ZIMOWY Osoba / doba 12 Eur 1 1 12 - 15 EUR Osoba / noc
SYLWESTROWA Osoba / doba 15 Eur 3 0

Informacje dodatkowe Cena zahàòa: energie, WiFi, rekreaèný poplatok, parkovné.

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie

Rabaty

Opis rabaty Data od Data do
Diea do 3 rokov bez nároku na lôžko = Výška z¾avy 100%
Diea do 10 rokov = Výška z¾avy 20%

Wyposa¿enie i opcje obiektu Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom

Pokoje obejmuj¹:4 sypialnie: 3x 3, 1x 2
Toaleta:5
³azienki:4
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:s³owacki, angielski
Pieœciæ:NE - niedozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:czêœciowo
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:œwietlica, kominek, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, mikrofala, telewizja, radio, gry towarzyskie
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, taras, ogród, grill, czajnik, przechowalnia rowerów / nart, obiekt ogrodzony
Ogrzewania budynku:piec / kominek, na paliwo sta³e, centralne ogrzewanie, ogrzewanie gazowe
Odleg³oœci:parking (5 m), przystanek autobusowy (100 m), zatrzymania poci¹gu (10000 m), sklep (500 m), restauracja (100 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, aqua park, grzybobranie, tenis, jaskinia, wêdkarstwo, narciarstwo

podzia³ budynku

  • 1.

  • 2.

  • 3.

  • 4.

Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod KriváòomUbytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom

Ocena Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Gazdovský dom u Komendákov - Veterná PorubaGazdovský dom u Komendákov - Veterná Poruba

101 ocen

3S-038

maks. 8 osób

Gazdovský dom u Komendákov - Veterná Poruba

Veterná Poruba 42, Veterná Poruba map 8.9 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 1x
 • 1x
 • 1x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Gazdovský dom u Komendákov - dom dzier¿awny Veterná Poruba.“

Privát Matej - Smreèany - ubytovanie LiptovPrivát Matej - Smreèany - ubytovanie Liptov

2S-012

maks. 7 osób

Privát Matej - Smreèany - ubytovanie Liptov

Smreèany 107, Smreèany map 10.8 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 7 osób
 • 2x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Privát Matej - Smreèany - na úpätí Žiarskej doliny v Západných Tatrách.“

Chata Tobias - Liptovský Ján - Termal RajChata Tobias - Liptovský Ján - Termal Raj

3S-046

maks. 8 osób

Chata Tobias - Liptovský Ján - Termal Raj

Jánska dolina 2096, Liptovský Ján map 11.1 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 3x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Tobias na okraji chatovej osady - Liptovský Ján - Termal Raj.“

Apartmány Tania - chalupa Závažná PorubaApartmány Tania - chalupa Závažná Poruba

3S-034

maks. 16 osób

Apartmány Tania - chalupa Závažná Poruba

I¾anovská 521, Závažná Poruba map 11.7 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 16 osób
 • 4x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartamenty Tania - domek Závažná Poruba - zakwaterowanie Liptovská Mara.“

Privát Benevyta - Bobrovec - Liptovská MaraPrivát Benevyta - Bobrovec - Liptovská Mara

101 ocen

3S-037

maks. 24 osób

Privát Benevyta - Bobrovec - Liptovská Mara

Bobrovec 176, Bobrovec map 13.2 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 6x
 • 4x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Privát Benevyta - Bobrovec - Liptovská Mara - Aquapark Tatralandia.“

Penzion Via Mara Liptovský Mikulᚠ- TatralandiaPenzion Via Mara Liptovský Mikulᚠ- Tatralandia

3S-036

maks. 70 osób

Penzion Via Mara Liptovský Mikulᚠ- Tatralandia

Matúškova 120/7, Liptovský Mikulᚠmap 15 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 70 osób
 • 17x
 • 17x
 • 17x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Pensjonat Via Mara Liptovsky Mikulas - zakwaterowanie Aquapark Tatralandia.“

Chatka Aqualandia - Lipt. Mikulᚠ- TatralandiaChatka Aqualandia - Lipt. Mikulᚠ- Tatralandia

3S-030

maks. 6 osób

Chatka Aqualandia - Lipt. Mikulᚠ- Tatralandia

Ráztocká 931, Liptovský Mikulᚠmap 16 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 6 osób
 • 1x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata w osiedlu wakacyjnym Wioska wakacyjna Tatralandia.“

Apartmán Tatralandia 336 - Liptovský MikulášApartmán Tatralandia 336 - Liptovský Mikuláš

3S-042

maks. 6 osób

Apartmán Tatralandia 336 - Liptovský Mikuláš

Ráztocká 21, Liptovský Mikulᚠmap 16.4 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 6 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartament Aquapark Tatralandia 336 - zakwaterowanie Liptovský Mikuláš.“

Penzión Daniela - Pavèina Lehota - LiptovPenzión Daniela - Pavèina Lehota - Liptov

3S-016

maks. 39 osób

Penzión Daniela - Pavèina Lehota - Liptov

Pavèina Lehota 13, Pavèina Lehota map 18.1 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 39 osób
 • 9x
 • 10x
 • 11x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzión Daniela - Pavèina Lehota, Liptov, N. Tatry, Demänovska dolina“

Srubová chata Vyšná Boca - Ïumbier - ChopokSrubová chata Vyšná Boca - Ïumbier - Chopok

3S-040

maks. 7 osób

Srubová chata Vyšná Boca - Ïumbier - Chopok

Vyšná Boca 143, Vyšná Boca map 19.2 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 7 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Log cabin Vyšná Boca - zaledwie 400 m od oœrodka narciarskiego.“

Chata Štrbianka - Tatranská Štrba - Vysoké TatryChata Štrbianka - Tatranská Štrba - Vysoké Tatry

4S-020

maks. 11 osób

Chata Štrbianka - Tatranská Štrba - Vysoké Tatry

Tatranská Štrba-Vysoké Tatry 21 map 19.2 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 11 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Štrbianka v nádhernom prostredí Vysokých Tatier - Lieskovec.“

Apartments V+K, apartmány Tatranská ŠtrbaApartments V+K, apartmány Tatranská Štrba

4S-035

maks. 14 osób

Apartments V+K, apartmány Tatranská Štrba

Bellova 84, Tatranská Štrba map 19.9 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 14 osób
 • 6x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartamenty V + K, apartamenty Tatranska Strba - Wysokie Tatry.“

Penzión Štrba - Tatranská Štrba - Vysoké TatryPenzión Štrba - Tatranská Štrba - Vysoké Tatry

4S-017

maks. 36 osób

Penzión Štrba - Tatranská Štrba - Vysoké Tatry

Horská 1130/31, Tatranská Štrba map 20.1 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 36 osób
 • 12x
 • 12x
 • 12x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzión Štrba - Tatranská Štrba - Vysoké Tatry - relax (infrasauna).“

Chata u Edyho - Huty - Zuberec - SlovenskoChata u Edyho - Huty - Zuberec - Slovensko

2S-038

maks. 17 osób

Chata u Edyho - Huty - Zuberec - Slovensko

Huty 208, Huty map 20.6 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 17 osób
 • 4x
 • 3x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata u Edyho - Relax v nádherné pøírodì Západních Tater !“

Chata Evka - Liptovská Sielnica - LiptovChata Evka - Liptovská Sielnica - Liptov

3S-009

maks. 8 osób

Chata Evka - Liptovská Sielnica - Liptov

Liptovská Sielnica 115 map 21.1 km odleg³oœæ od Ubytovanie Kohút - Pribylina - pod Kriváòom Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Evka - Liptovská Sielnica, detský bazen, priehr. Liptovská Mara“

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Wynajem domów z basenem, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...